Speluitleg

Voorbereiding

In een ver verleden werd er in het verre oosten, in China, een machtig rijk gebouwd en een grote muur. Zonen van dat machtige ‘Hemelse Rijk’ werden geïnspireerd door deze muur en bedachten een spel waarbij muren worden gebouwd en weer afgebroken, waarbij verstand en inzicht, toeval en geluk een belangrijke rol spelen. Het spel verwijst ook naar de krijgsmacht, de waardes van twee t/m acht zijn de soldaten, de overige stenen zijn hoofden en officieren.

 

De basis

In het spel zijn Tekens, Kringen, Bamboes, Winden, Draken, Bloemen en Seizoenen. De laatste twee zijn bonusstenen. Het spel begint met het wassen of schudden van de omgekeerde stenen en daarna bouwt elk van de vier spelers zijn muur op met 36 stenen en wel zo dat ze een gesloten geheel vormen.

 

Dobbelen

Dan komt de dobbelsteen in het spel en wordt om beurten gegooid om te bepalen wie als eerste Oost wordt. Daarna gooit Oost nogmaals om te bepalen welke muur als eerste zal worden afgebroken. Diegene gooit dan nog eens om vast te stellen op welke plaats met afbreken wordt begonnen en telt daartoe de laatste twee worpen bij elkaar op.

 

Stenen

Vervolgens begint het verdelen van de stenen, waarbij Oost als eerste aan de beurt komt. Een ieder krijgt 3 x 4 plus 1 = 13 stenen; alleen Oost krijgt 1 extra en heeft er dus 14. Hetzelfde aantal waarmee uiteindelijk ‘Mahjong’ gemaakt wordt. In Mahjongterminologie is men dan in het Geluk, de anderen met hun 13 stenen zijn in het Ongeluk. Het is bij ons overigens nog steeds een ongeluksgetal.

Mahjong Overijssel | De Hereeniging

Start spel

Als eerste legt Oost nu een steen af en zegt daarbij welke steen het is. Indien iemand er een set van drie gelijken mee kan maken, roept deze ‘pung’ en legt dan de drie stenen open voor zich. Zo niet, dan neemt Zuid een steen van de muur en legt er eveneens één af. Vervolgens is West aan de beurt en daarna Noord. Ook is het mogelijk een set van drie opeenvolgende stenen te maken. Dit heet dan een ‘chow’.

 

 

Spelwinnaar

Zodra iemand vier sets van drie en een ‘pillow’ van twee heeft roept deze ‘Mahjong’ en is het spel ten einde. Dan worden voor ieder afzonderlijk de scores opgeteld en eventuele verdubbelingen toegepast. Officieel wordt er dan onderling afgerekend, waarbij Oost, als deze ‘Mahjong’ heeft gemaakt, dubbel incasseert en anders dubbel afdraagt. Daarvoor zijn speciale stokjes in het spel, maar omdat de leden van onze club ‘De Drakenslang’ dat te omslachtig vinden, worden bij ons alleen de eindscores genoteerd en bijgehouden op de persoonlijke scorelijst.

 

Seizoenswinnaar

Aan het eind van het seizoen wordt tijdens een gezamenlijke Chinese maaltijd de winnaar bekend gemaakt. We spelen om de week op donderdagmiddag. Nieuwe leden zijn hartelijk welkom om aan dit spel van welhaast onbeperkte mogelijkheden mee te doen.

Vragen of interesse? Neem gerust contact met ons op!